Pistolet poziom 2

Przeznaczony jest dla osób, które posiadają podstawowe umiejętności strzeleckie, ale chcą rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie strzelectwa dynamicznego i praktycznego.

Program szkolenia

 • Warunki bezpieczeństwa na strzelnicy
 • Prawidłowe procedury posługiwania się bronią
 • Praca na języku spustowym (reset)
 • Wymiana magazynka (bojowa, taktyczna)
 • Strzelanie postawa stojąca, klęcząca
 • Strzelanie dubletami
 • Zacięcia i ich usuwanie
 • Wprowadzenie do strzelania w ruchu

Wymagania

 • Własna broń, amunicja 300szt.
 • Pas, kabura, ładownice, dwa magazynki
 • Ochronniki słuchu
 • Okulary ochronne